Een lichte verbetering van de luchtkwaliteit is niet genoeg om het te vieren

De meest vervuilde landen van Europa

Er is wat goed nieuws. Volgens Eurostatis is in het afgelopen decennium de jaarlijkse gemiddelde concentratie van PM 2.5-deeltjes gedaald, die tot 2,5 micron klein kunnen zijn en zeer schadelijk kunnen zijn voor ons ademhalingsstelsel. Terwijl de concentraties in 2011 opliepen tot 19,4 µg/m3, de hoogste in de afgelopen twintig jaar, waren ze in 2019 gedaald tot 12,6 µg/m3. Dit is een algemene verbetering van de kwaliteit van onze lucht en misschien een reden om onszelf een klein complimentje te geven.

Het slechte nieuws is echter dat, hoewel deze mediaan ruim binnen de door de EU vastgestelde luchtkwaliteitsnormen ligt, er nog steeds veel gebieden op het continent zijn waar luchtverontreiniging een gezondheidscrisis voor burgemeesters is. Landen waar luchtverontreinigende stoffen een kwestie van leven of dood zijn geworden, verergeren bestaande aandoeningen zoals hart- en longziekten, zoals bronchitis en astma.

Vervuiling is geen simpele realiteit. Het is niet alleen de lucht die we inademen; het is ook het water dat we consumeren en de grond waarin onze gewassen groeien. Het is een matrix van met elkaar verweven problemen die geen eenvoudige oplossing kent en een monumentale inspanning vergt om het op te lossen, zowel humanitair als wetenschappelijk. De juridische en technologische instrumenten om dit te doen zijn in volle gang, maar het is altijd goed voor ons, de gewone burgers, om ruwe gegevens bij de hand te hebben die ons kunnen helpen de omvang van het grotere probleem te begrijpen.

Vervuiling is geen simpele realiteit. Het is niet alleen de lucht die we inademen; het is ook het water dat we consumeren en de grond waarin onze gewassen groeien. Het is een matrix van met elkaar verweven problemen die geen eenvoudige oplossing kent en een monumentale inspanning vergt om het op te lossen, zowel humanitair als wetenschappelijk. De juridische en technologische instrumenten om dit te doen zijn in volle gang, maar het is altijd goed voor ons, de gewone burgers, om ruwe gegevens bij de hand te hebben die ons kunnen helpen de omvang van het grotere probleem te begrijpen.

Een zeer gedetailleerd verslag over de meest vervuilde landen van Europa

Uitgevoerd door Green Match, een consultancybureau uit het Verenigd Koninkrijk. Deze studie werpt een interessant licht op de lucht en de bodem van Europa. Ten eerste verzamelden ze ruwe gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie en andere gerelateerde instanties. Vervolgens vergeleken ze het met een lijst van zeven belangrijke componenten in de productie van verontreinigende stoffen, zoals toegepast op landen binnen het continent. Deze zeven kerncijfers omvatten CO2-emissies, sterfgevallen die worden toegeschreven aan luchtvervuiling en de concentratie van PM 2.5-deeltjes in stedelijke omgevingen. Elk land kreeg op dat moment een score van 10/10. Hoe hoger de score, hoe meer vervuild het land is.

De meest vervuilde landen van Europa

Bevindingen over de meest vervuilde landen van Europa

De resultaten zijn interessant, maar misschien niet verrassend. Volgens deze studie is Turkije het meest vervuilde land van Europa, met een score van 6,1/10. Haar concentratie van PM 2.5-deeltjes is 41 µg/m3 en de CO2-uitstoot is een zorgwekkende 4,33 ton per hoofd van de bevolking. Erger nog, luchtverontreiniging bleek verantwoordelijk te zijn voor 44 jaarlijkse sterfgevallen per 100.000 inwoners. Rekening houdend met het feit dat de Turkse bevolking tegen 2021 werd geschat op 84.680.273, komt dat cijfer neer op meer dan 37.000 sterfgevallen per jaar als gevolg van luchtvervuiling alleen.

Met scores van 5,5 en 5,4 helpen Polen en Letland Turkije de triade van de meest vervuilde landen van Europa te voltooien. Hun cijfers zijn geen lachertje. De jaarlijkse sterfte van Polen als gevolg van luchtvervuiling bedraagt 69 per 100.000 inwoners, terwijl de stijging van Letland tot 91 per 100.000 inwoners bedraagt. In tegenstelling tot Turkije zijn hun PM 2.5-concentraties niet over de top, maar andere milieufactoren, zoals beboste gebieden, spelen een belangrijke rol in het verdienen van hun scores. Tsjechië, Hongarije en Litouwen volgen de volgende drie meest vervuilde landen in Europa op de voet.

Niet alles is zo slecht

De meest vervuilde landen van Europa

Welke landen zijn de schoonste? Zweden en Finland zijn daarentegen de schoonste landen van het continent, met scores van respectievelijk 2,8 en 3,5. Hun uitstoot van fossiele brandstoffen is vergelijkbaar met die van andere landen, maar hun concentratie van PM 2.5-deeltjes is klein. Vooral in Finland, waar het slechts 6 µg/m3 bedraagt. Het mag geen verrassing zijn dat deze twee landen grote bosgebieden hebben, die fungeren als krachtige natuurlijke longen. Verrassend genoeg is de lucht van zowel Noorwegen als Denemarken niet zo schoon als die van hun Scandinavische neven.

Maar hoe zit het met het Verenigd Koninkrijk? Vergeleken met de mediane score van het continent is haar score met 4,3/10 iets beter, met een algemene kleine verbetering in alle andere statistieken. Dit is natuurlijk goed nieuws, maar niets om enthousiast over te zijn. Hoewel Europa zich inzet voor de mondiale milieudoelstelling, is het geen geheim dat er nog veel problemen moeten worden opgelost. Hoewel er maatregelen worden genomen om de luchtverontreiniging onder controle te houden, is de trieste realiteit dat we hier nog lang mee te maken zullen krijgen.

Luchtreinigers AIR8

We kunnen niet voorkomen dat we de buitenwereld binnendringen en erdoor worden beïnvloed, maar we kunnen iets doen om verontreinigingen te bestrijden in de ruimtes waar we werken. Bij AIR8 zijn we gespecialiseerd in het ontwerpen van energiezuinige producten die gebruik maken van de meest geavanceerde luchtfiltratie op de markt: medische HEPA-13-technologie, ondersteund door TÜV-tests en CE-goedgekeurd.

Afhankelijk van het model dat u kiest, zult u merken dat onze luchtreinigers zijn gebouwd met vier tot zes fasen van filters en voorfilters, zoals UV-GI-licht, koolstoffiltratie en koude katalysator. Ze kunnen deeltjes binnen het PM 2.5-bereik afvangen en filteren en zelfs uw ruimte beschermen tegen virussen van slechts 0,125 micron, zoals COVID-19. Wanneer u een AIR8-zuiveraar kiest, verwerft u een van de beste en meest effectieve producten op de markt, met een onberispelijke CADR (Clean Air Delivery Rate) en de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Als u wilt weten hoe een AIR8-filter uw ruimte kan helpen verbeteren, kunt u dit artikel lezen over een van de verschillende problemen met stilstaande binnenlucht. Het Europese luchtruim is misschien vervuild, maar de lucht in uw kantoor kan zo ongerept zijn als een Zweeds bos.