Een volledig ecosysteem van microscopische agentia en luchtverontreinigende stoffen

microscopische agentia

Het lijkt nu misschien een kwestie van gezond verstand, maar er was een tijd dat het ongehoord was te geloven dat er microben, ziekteverwekkers en kleine deeltjes onzichtbaar stof samenleefden in de lucht die wij inademen. Democritus behoorde, samen met andere exponenten van de Atomistische school, tot de eersten die voorstelden dat alle voorwerpen in het heelal uit atomen bestonden; kleine eenheden van discrete materie die fungeren als de bouwstenen van de werkelijkheid. Hoewel we nu weten dat atomen zelf uit sub-atomaire deeltjes bestaan, was dit oorspronkelijke idee revolutionair toen het meer dan tweeduizend jaar geleden in de Griekse oudheid voor het eerst werd geopperd. Het opende de geest in het denken over verschillende schalen van leven en materie onder de waarneembare wereld.

Dit nieuwe denkkader kende in de volgende eeuwen weinig ontwikkeling. Hoewel Europa, Azië en Afrika door allerlei plagen en pandemieën werden geteisterd, waren er maar weinigen die vermoedden dat levende organismen die veel kleiner zijn dan wat het oog kan zien, aan de basis lagen van deze gebeurtenissen. Er werden vage sanitaire metingen verricht en er werden enkele ideeën naar voren gebracht in een poging om de wortels van het probleem en de mechanismen van infectie te begrijpen, dit alles vermengd met het bijgeloof en de proto-wetenschap van die tijd. Pas in de zeventiende eeuw, in Engeland en Nederland, en na de uitvinding van de microscoop, zouden twee mannen de eerste ooggetuigenverslagen geven over het bestaan van micro-organismen: Robert Hooke, die in 1665 vruchtstructuren in schimmels zag, en Antoni van Leeuwenhoek, die in 1676 de eerste bacteriën ontdekte.

Deze twee belangrijke ontdekkingen hebben geleid tot een inzicht dat later een integrerend deel zou gaan uitmaken van zowel de medische praktijk als het gezond verstand: de lucht die we inademen zit vol met kleine microscopische agentia, zowel dood als levend, die potentieel schadelijk kunnen zijn voor onze gezondheid. Een inzicht dat niet alleen juist was, maar dat met de komst van de industriële revoluties nog erger voor ons zou worden.

Luchtverontreinigende stoffen

Zwevende deeltjes 2,5

Hoewel noodzakelijk voor onze economische groei, is de industrie nooit vriendelijk geweest voor zowel het land als onze gezondheid. Sinds het begin zijn de neveneffecten van industriële processen altijd de vervuiling van het milieu en de verslechterende omstandigheden van ons welzijn geweest. Tegenwoordig, wanneer we fossiele brandstoffen verbranden, produceren we een reeks chemicaliën en gassen die de lucht, de bodem en de watervoorziening vervuilen. De deeltjes waaruit deze verontreinigende stoffen bestaan, zijn van verschillende grootte. Een van de gevaarlijkste van dit soort industriële verontreinigende stoffen is ook een van de minuscuulste deeltjes:  Particulate Matter 2,5 (fijnstof). Of kortweg PM 2,5.

We moeten eerst iets duidelijk maken. PM 2,5 verwijst niet specifiek naar de chemische verontreinigingen zelf, zoals stikstofdioxide (NO2), koolmonoxide (CO) of zwaveldioxide (SO2), maar naar de grootte van het individuele deeltje zelf: 2,5 micron (of micrometer), wat ongeveer 0,000039 inch is. Ter vergelijking, het kleinste wat een menselijk oog kan zien is binnen het bereik van 0,1 millimeter, of 0,0039 inch. De enige manier voor ons om iets te zien in de schaal van microns is met behulp van een microscoop. Dit zou een nauwkeuriger beeld moeten geven van het soort luchtverontreiniging waar we mee te maken hebben.

Over PM 2,5 deeltjes

PM 2,5 deeltjes dragen allerlei chemische en biologische toxines met zich mee. Luchtstoten duwen ze in alle ruimten, zowel buiten als binnen, maar het is hun kleine formaat dat de echte bedreiging vormt. Door ze in te ademen, komen ze in onze longen terecht, waardoor een aantasting van ons ademhalingssysteem op gang komt, die zich op lichte of ernstige wijze kan manifesteren. Kortademigheid, niezen, constant hoesten en irritatie van longen en keel kunnen hinderlijk zijn, maar zijn de minste van iemands problemen zodra PM 2,5 deeltjes zich in zijn of haar lichaam hebben vastgezet. Langdurige blootstelling kan leiden tot astma en disfunctie van de longen.

Maar daar blijft het niet bij. 2,5 micron is klein; ongelooflijk klein. Zo klein, dat deze deeltjes zelfs in de bloedbaan kunnen terechtkomen en de bloedvaten zelf kunnen aantasten , wat uiteindelijk hartziekten kan veroorzaken. Ook onze huid loopt gevaar, aangezien is vastgesteld dat blootstelling aan PM 2,5 irritatie, atopische dermatitis, allergische aandoeningen en een gerimpelde huid kan veroorzaken.

Ook het milieu wordt aangetast

PM 2,5-deeltjes zijn de perfecte agentia voor luchtverontreiniging. Zij versluieren ook het zicht doordat zij de hemel bedekken met een gelige laag die het licht in de atmosfeer op onnatuurlijke wijze absorbeert en verstrooit, waardoor het er wazig en ongezond uitziet. En ze blijven niet buiten. Zodra we een raam openen om onze huizen of kantoren te ventileren, brengt de drukverandering ze naar binnen, waardoor onze binnenlucht wordt vervuild.

Maar lucht is niet het enige medium waarmee PM 2,5 zich voortbeweegt. Planten, grond en water kunnen deze deeltjes absorberen en er drastisch door worden aangetast. Bodem verontreinigd door PM 2,5 wordt zuur; hun organische en metaalverbindingen beïnvloeden gemakkelijk de groei en productie van planten, wat op zichzelf een andere bedreiging vormt voor de ondersteuning van het leven op deze planeet. Water wordt troebel en de achteruitgang van de kwaliteit zal spoedig volgen.

PM 2,5

Dit is geen regionaal probleem, zoveel is duidelijk. In 2019 waren PM 2,5-emissies verantwoordelijk voor meer dan 4 miljoen sterfgevallen wereldwijd. In datzelfde jaar werden in de EU ongeveer 307 000 voortijdige sterfgevallen toegeschreven aan deze ziekten2. Dat is een minuscuul aantal vergeleken met het wereldtotaal, maar toch aanzienlijk genoeg om over na te denken.

In dit verband werkt de EU aan een zero vervuiling-wet, die gericht is op de vermindering van het aantal vroegtijdige sterfgevallen als gevolg van PM 2,5 -emissies. Het magische getal is een vermindering van 55% in 2030 ten opzichte van de schandalig hoge cijfers van 2005: 456.000 voortijdige sterfgevallen. Dit ligt natuurlijk binnen onze mogelijkheden als georganiseerde samenleving, maar het is ook een doel dat wat veraf ligt. Hoewel we nog maar acht jaar van die datum verwijderd zijn, is er geen garantie dat die vermindering op het gewenste tijdstip zal worden bereikt. Planetaire doelstellingen vergen planetaire tijdschema’s, zodat we waarschijnlijk te maken hebben met een probleem dat meer dan alleen inspanning van onze kant zal vergen totdat we tastbare eindresultaten zien.

Onze AIR8 luchtfilters

Alleen omdat het tijd kost om de PM 2,5 -uitstoot te beperken, betekent dit niet dat we er binnen niets aan kunnen doen. We geven om de kwaliteit van de lucht die we inademen, en bieden dus een scala aan producten die gemakkelijk en effectief kunnen filteren en elimineren, niet alleen deeltjes van PM 2,5, maar ook andere vervelende verontreinigende stoffen, ziekteverwekkers en virussen, zoals Covid-19.

We moeten allemaal ons leven leiden in ruimten met veilige lucht. Daarom gebruiken we de meest geavanceerde medische technologie bij de productie van onze filters. Hoogrenderende deeltjesluchtfilters, kortweg HEPA, kunnen 99,97% van alle gevaarlijke luchtverontreinigende stoffen binnenshuis filteren, waardoor een ademende lucht wordt gegarandeerd die fris en hygiënisch is.

luchtreiniger binnen

Al onze luchtfilters gebruiken tussen de vier en zes fasen van voorfiltratie en filtratie, zoals Koude katalysator, ionisator en UV-GI-licht. Het energieverbruik ligt aan de lage kant van het spectrum en ze zijn zo stil dat u zult vergeten dat ze er zelfs zijn. Uw bedrijf zal enorm profiteren van onze producten, omdat ze er niet alleen mooi en modern uitzien: ze zijn de besten in het werk waarvoor ze zijn ontworpen. Wij ondersteunen de kwaliteit van onze technologie met de CE-markering die op elk van onze filters prijkt, een bewijs dat onze inzet voor gezondheid en welzijn nauw aansluit bij de normen van de Europese Commissie voor veiligheid en milieubescherming.

Door voor ons te kiezen, kiest u voor het beste aanbod van de markt in prijs en kwaliteit. Bij AIR8 hebben we de technologie die nodig is om van uw binnenruimte de zuiverste te maken die het kan zijn.