Dit was vroeger een groenere wereld

plants and air pollution

Wetenschappers en milieudeskundigen overdrijven niet als ze zeggen dat planten de longen van de aarde zijn. Zonder hen zou het leven op deze planeet nooit bestaan hebben. Fotosynthese is van vitaal belang voor het voortbestaan ervan, aangezien dit het proces is waarbij de zuurstof die wij inademen, wordt aangemaakt. De snelle ontbossing in naam van de industrie zal catastrofale gevolgen hebben als wij onze blinde economische groei niet een halt toeroepen. Er zijn uiteraard andere bronnen die zuurstof produceren, zoals algen, die naar schatting 30 tot 50% van ’s werelds netto-zuurstof produceren, maar de inkrimping van onze bossen en oerwouden zal uiteindelijk resulteren in een biologische catastrofe. Dit is waarom bomen kunnen helpen bij luchtvervuiling.

Dit is een van de vele redenen achter de bescherming van beboste gebieden, evenals herbebossingscampagnes. Een geleidelijke mentaliteitsverandering waarbij ook rekening wordt gehouden met de groei van groenere gebieden in onze steden. Dit is uiteraard goed nieuws. Architecten en stedenbouwkundigen zijn de afgelopen vijftien jaar gaan nadenken over groene oplossingen voor hun voorstellen. Alles tussen de schoonheid van verticale tuinen en de ambitie van zelfvoorzienende blokkendie hun eigen voedsel produceren, en meer bescheiden voorstellen zoalsTredges, dat wil zeggen bomen die worden gebruikt als hagen. Groene ruimten zijn er om te blijven.

Bomen en planten vervullen andere functies dan het produceren van zuurstof. Ze kunnen ook als filters werken om de hoge niveaus van luchtvervuiling in onze steden te helpen bestrijden. Dit werd vastgesteld door Dr. Barbara Maher, die als milieu-onderzoeker werkt aan de Universiteit van Lancaster, in het VK. Samen met haar team heeft ze een programma ontworpen om na te gaan welke soorten tredges het beste kunnen worden gebruikt als een natuurlijk filter om de gezondheidseffecten van door verkeer veroorzaakte luchtvervuiling in basisscholen te verzachten.

Een experiment uitvoeren

Trees and air pollution

We hebben al gesproken over de effecten van luchtvervuiling in de psychologische ontwikkeling van zowel kinderen als adolescenten, en het onderzoek van Dr. Maher ’s onderzoek raaks soortgelijk gronden aan. Aangezien de hersenen van jongeren nog in ontwikkeling zijn, verklaarde zij, dat luchtverontreiniging in verband kan worden gebracht met delinquentie en een vertraagde ontwikkeling van de hersenenTredges, zo blijkt uit haar onderzoek, werken als effectieve, zij het enigszins beperkte, barrières tegen de gevaarlijke concentraties van chemische stoffen die door motorvoertuigen worden uitgespuwd, zoals PM 2,5 -deeltjes.

De studie werd uitgevoerd in vier basisscholen in Manchester, waarvan één vlak naast Princess Parkway, een van Europa’s drukste wegen. Alleen gaashekken of metalen hekken beschermen de schoolterreinen tegen de door de lucht vervuilde wegen, en langs deze hoge hekken werden verschillende soorten bomen geplant. Om de verbetering van de luchtkwaliteit te meten, werd voor het gehele testtraject controleapparatuur geïnstalleerd. De resultaten waren overwegend positief.

Maar niet alle planten zijn gelijk, wat betekent dat niet alle tredges even functioneel zullen zijn. Zoals alle natuurlijke filters vangen ze verontreinigende stoffen op in hun vezels, maar de doeltreffendheid hiervan hangt af van de eigenaardigheden van elke soort, zoals bladdichtheid, poreusheid, vorm en gebied. Zo werd er bijvoorbeeld rode ceder in potten gebruikt bij het experiment, en de speeltuinen van de St. Ambrose Primary, een van de scholen die in het programma waren opgenomen, zagen een vermindering van 30% in luchtverontreiniging. Aan de andere kant plaatsten Dr. Maher en haar team zilveren berkenbomen op de grens tussen hun campus in Lancaster en een drukke weg. Zij zagen een vermindering van meer dan 50% van de fijnstofluchtverontreiniging in de buitengebieden net achter de bomen.

Een reden om optimistisch te zijn, maar niet teveel

De cijfers zien er misschien goed uit, en dat zijn ze ook, maar we moeten ons er niet door laten meeslepen. Groene oplossingen om onze vervuilde stadslucht te reinigen zijn altijd een welkome aanvulling op de beschikbare middelen, maar ze kunnen ons maar tot zover brengen. Er is geen zachtere manier om dit te zeggen: ons luchtverontreinigingsprobleem houdt rechtstreeks verband met economische en industriële activiteiten, die zo omvangrijk zijn dat zij een geheel nieuwe geologische tijdseenheid hebben gedefinieerd: het Antropoceen. Fijne stofdeeltjes in de PM 1, 2,5 en 10-reeksen worden geproduceerd door zowel motorvoertuigen als industriële processen, en hoe dik de tredges ook zijn, deze giftige deeltjes zullen altijd scheuren vinden in het groene filter. Dit zijn vervelende vervuilende stoffen. Ze nestelen zich in menselijk weefsel en veroorzaken allerlei gezondheidsproblemen. Ze kunnen zelfs leiden tot een vroegtijdige dood.

air pollution

Dr. Maher is positief dat haar onderzoek de wetenschappelijke literatuur over het belang van bomen als stedelijke luchtfilters zal verbeteren. De realiteit is echter dat het echt niet uitmaakt hoe doeltreffend deze kunnen zijn, luchtvervuiling zal nog steeds een probleem zijn om mee om te gaan. Natuurlijk, als tredges deel gaan uitmaken van de architectonische taal, zullen schoolterreinen, stadspleinen en andere openbare ruimtes een verbetering van hun luchtkwaliteit zien. Dit zal zich vertalen in een verbetering van de gezondheid van iedereen.

Dit is echter niet waar het eindigt. We moeten nog steeds de luchtvervuiling binnenshuis aanpakken. Zowel degene die van buiten komt en bij ons blijft wanneer we een raam openzetten om de woonkamer te ventileren, als degene die binnenshuis wordt geproduceerd door kapotte apparaten, radonfilters, vuile tapijten en nog veel meer.

AIR8-luchtreinigers

air purifier

Voorstellen zoals die van Dr. Maher kunnen ons helpen om gevaarlijke vervuilende stoffen in onze buitenruimtes af te weren, maar ze doen weinig aan luchtvervuiling binnenshuis. Daarom hebben we bij AIR8 een reeks productenontwikkeld die de taak op zich kunnen nemen. Onze technologie maakt gebruik van medische High Efficiency Particle Luchtfilters die 99,97% van alle gevaarlijke deeltjes elimineert, zoals residuen van stikstofdioxide (NO2) en PM 2,5 materie, aerosolen, pollen en allerlei bacteriën. Ze elimineren alle sporen van tabaksrook en verkeersvervuiling die je huis binnensluipen, terwijl ziekteverwekkers en virussen zoals Covid-19 gemakkelijk worden gefilterd en verwijderd.

Door de beste technologie in de medische sector toe te passen, zorgen we ervoor dat onze producten onze klanten veilig en gezond houden. Weinig lawaai en lage energiekosten maken deel uit van ons merk, samen met de verschillende stadia van voorfiltratie en HEPA-filtratie die we gebruiken: Actieve Koolstof en Koude Katalysator, UV-GI-licht en Ionisator.

AIR8-producten bieden de beste bescherming voor elk binnenmilieu en houden het schoon en hygiënisch. We worden ondersteund door de CE-markering in al onze producten, die uitgebreid zijn getest door TÜV. We steunen groene voorstellen zoals die van Dr. Maher, maar we begrijpen ook dat het probleem met luchtvervuiling zich niet beperkt tot de buitenwereld. Wanneer een binnenomgeving moet worden gereinigd en beschermd, zal er een AIR8 HEPA-filter aanwezig zijn voor de taak.