Neem contact op

Gebruiksvoorwaarden van deze website

  • Deze website is eigendom van AIR8 Tech International S.L., gevestigd en kantoorhoudende aan de Diagonal 433, 4-2, ES-08036 Barcelona met Spaans fiscaal nummer B02668655 (hierna: AIR8).

 

  • AIR8 levert producten en diensten aan rechtspersonen en personen die handelen in het kader van hun beroep of bedrijf. Deze website is uitsluitend gericht op rechtspersonen en personen die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf.

 

  • De algemene voorwaarden van AIR8 zijn hier te vinden en deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke transacties die AIR8 Tech International onderneemt.

 

  • AIR8 geeft geen enkele garantie van welke aard dan ook, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, en kan niet aansprakelijk worden gehouden met betrekking tot de website of de daarin opgenomen inhoud en diensten. De gebruiker is zich ervan bewust, en aanvaardt vrijwillig, dat het gebruik van de website, de diensten en de inhoud in alle gevallen op eigen risico plaatsvindt, en neemt daarom alle maatregelen die nodig zijn om de risico’s tot een minimum te beperken, met inbegrip van de veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om de procedures voor antivirus- en gegevensherstel te garanderen. Tenzij de wet uitdrukkelijk anders bepaalt, en uitsluitend voor zover dit wordt opgelegd, garandeert of aanvaardt AIR8 dus geen enkele verantwoordelijkheid voor de toegang tot en het gebruik van de website, de inhoud ervan en/of de diensten die erin zijn opgenomen.

 

  • De website kan gebruik maken van cookies, kleine tekstbestanden met informatie over uw navigatie via deze site, die vooral bedoeld zijn om de gebruikerservaring via het web te verbeteren. Door verder te gaan of eenvoudigweg te surfen en/of gebruik te maken van de functionaliteiten van de website, geeft de gebruiker – afhankelijk van de instellingen die u hebt geselecteerd op basis van de privacy-opties van uw browser – toestemming voor de installatie van de cookies die op deze website worden gebruikt.

 

  • AIR8 is exclusief eigenaar van de intellectuele en industriële eigendomsrechten en van elk ander soortgelijk recht dat inherent is aan de website. Evenzo behoudt AIR8 zich de rechten voor op alle inhoud, diensten of elementen die in de website zijn opgenomen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de elementen die het visuele uiterlijk, de grafische of geïllustreerde afbeeldingen op de webpagina’s waaruit de website bestaat, de navigatiearchitectuur, de broncodes van de website, foto’s, opnames, computerprogramma’s, databanken, technologie, logo’s en onderscheidingstekens vormen. De gebruiker verbindt zich ertoe geen aantekeningen, legenda’s, aanduidingen of symbolen van deze website te verwijderen, te manipuleren of op enige andere wijze te wijzigen.

 

  • De website wordt beheerd en gecontroleerd door AIR8 vanuit haar kantoren in Spanje. Bijgevolg worden alle zaken en conflicten die voortvloeien uit de toegang tot en/of het gebruik van deze website geacht te zijn geregeld en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving en, onder uitdrukkelijke afstand van enig ander forum, de rechtbanken van Barcelona, Spanje.
Schrijf me in voor de wekelijkse nieuwsbrief
Neem contact op
Laat een boodschap achter, of laat uw telefoonnummer achter en we bellen u terug.
Close button
Close button