Klimaatverandering en luchtvervuiling

juli 22, 2022

Die globalen Temperaturen steigen, und laut dem europäischen Zustand des Klimabeutels, wenn die jährlichen Emissionen weiterhin mit der aktuellen Geschwindigkeit steigen, liegen die globalen Temperaturen bei 2050 2 °C. Wissenschaftler Patrick Kinney sagte: “Während wir das Klimasystem der Erde beschädigt haben, haben wir auch unsere Gesundheit zur gleichen Zeit beschädigt”

Klimaatverandering plus slechte luchtkwaliteit zijn gelijk aan gezondheidsrisico’s

Klimaatverandering en luchtverontreiniging

Zoals reeds gezegd, zal de klimaatverandering gevolgen hebben voor het milieu, maar ook voor onze gezondheid. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een rapport gepubliceerd waarin de schadelijke effecten van de toegenomen luchtvervuiling op onze gezondheid worden uitgelegd. Het rapport legt uit dat luchtvervuiling verantwoordelijk is voor zeven miljoen doden per jaar. Het sterftecijfer is zo hoog vanwege de dagelijkse blootstelling aan verontreinigende stoffen met een diameter van slechts 2,5 micron die kanker, hart- en vaatziekten en aandoeningen van de luchtwegen veroorzaken.
Klimaatverandering is aantoonbaar het meest kritieke milieuprobleem van de 21e eeuw. Verschillende wetenschappelijke gegevens wijzen erop dat de gevolgen van de stijgende temperaturen ernstiger zullen zijn en waarschijnlijk sneller zullen optreden dan verwacht.

Hoe zijn klimaatverandering en luchtvervuiling gerelateerd?

Ozon is een gevaarlijke chemische stof die ernstige ademhalingsproblemen kan veroorzaken en onze gezondheid in gevaar kan brengen als we er aanzienlijk aan worden blootgesteld. Stijgende temperaturen leiden ook tot extreme droogtes die bosbranden veroorzaken. Bij bosbranden komen de chemische koolmonoxide (CO) en andere kleine giftige stoffen vrij.

Hoge blootstelling aan koolmonoxide vertraagt en vermindert de zuurstofstroom in onze bloedbaan, die essentieel is voor ons hart en onze hersenen. Koolmonoxide (CO) kan zich ook in gesloten binnenruimten bevinden en verwarring, duizeligheid en zelfs de dood veroorzaken.

Planten en bloemen groeien ook met behulp van koolmonoxide, en de stijging van de temperatuur zal het aantal planten die allergieën veroorzaken verdubbelen, wat betekent dat er een toename van allergeenverontreinigende stoffen in de lucht zou zijn. Allergenen in de lucht verminderen de luchtkwaliteit en veroorzaken ademhalingsproblemen zoals allergieën en astma.

Stijgende temperaturen en hun negatieve gevolgen duiden op de ongezonde cyclus waarin luchtvervuiling klimaatopwarming genereert, waardoor er meer luchtvervuiling ontstaat.

klimaatverandering

Hoe kunnen we ons beschermen tegen vervuiling?

AIR8-luchtreinigers

Met stijgende temperaturen en vervuiling die onze gezondheid in gevaar brengt, denken velen dat veilig en gezond zijn van alle verontreinigende stoffen onmogelijk is. Gelukkig is er een manier waarop we onszelf kunnen beschermen tegen vervuiling met luchtreinigers. Luchtreinigers zullen de vervuiling buitenshuis niet elimineren, maar ze elimineren wel de luchtvervuiling binnenshuis en de gezondheidsrisico’s die daarmee gepaard gaan. Het belangrijkste is dat ze een veilige en schone binnenlucht garanderen.

AIR8-luchtreinigers

AIR8-luchtreinigers zijn uitgerust met hoogwaardige HEPA 13-filters die veilige en schone lucht garanderen. HEPA 13-filters kunnen 99,97 procent van de deeltjes zo klein als 0,1 micron verwijderen. We werken met de nieuwste en hoogste technologie op de markt om de veiligheid te bieden die iedereen nodig heeft. Onze luchtreinigers van medische kwaliteit bevatten tot zes hoge filtratiestadia.

Elke filtratiefase werkt met verschillende technologie om giftige luchtverontreinigende stoffen te elimineren. Deze combinatie van filters zorgt voor de verwijdering van 99,97 procent van de gevaarlijke deeltjes, virussen en ziektekiemen die in de lucht aanwezig zijn. Met stijgende temperaturen en toenemende luchtvervuiling is het essentieel om een luchtreiniger te hebben die ons van schone lucht zal voorzien.